Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

zdj3Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie została założona przez czteroosobowa grupę inicjującą z upoważnienia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmnie .

Inicjatorami i założycielami spółdzielni oraz pierwszymi jej działaczami byli Czesław Kuczyński, Ryszard Kwiatkowski, Roman Bucholc i Tadeusz Habasiński.

Zebranie założycielskie spółdzielni odbyło się 26 lutego 1960 r. Na zebraniu tym przyjęty i zatwierdzony został statut spółdzielni oraz wybrany został pierwszy Zarząd Spółdzielni, w skład którego weszli: Ryszard Kwiatkowski – przewodniczący Zarządu, Janina Stachewicz – z-ca przewodniczącego, Roman Bucholc – sekretarz.

Pierwszy Zarząd działał na zasadach całkowicie społecznych. Na pierwszym zebraniu powołano także pierwszych etatowych pracowników spółdzielni tj. Głównego Księgowego – p. Helenę Badziąg oraz p. Czesława Kuczyńskiego – Administratora.

Prace organizacyjno – prawne Zarządu trwały do 14 kwietnia 1961 r. kiedy to spółdzielnia i jej statut zostały wpisane do rejestru sądowego w Toruniu pod nr 534. W tym samym dniu został zarejestrowany sądownie skład Zarządu Spółdzielni.

Faktycznie działalność gospodarcza datuje się od końca roku 1961 kiedy to spółdzielnia przejęła od miasta znajdujący się w trakcie budowy 17-rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Wodnej. Wtedy to spółdzielnia w oparciu o zaciągnięty w Narodowym Banku Polskim kredyt zakończyła budowę i jeszcze w 1961 roku budynek został zasiedlony przez pierwszych 17 członków spółdzielni. W pierwszym budynku spółdzielni wygospodarowano również jedno pomieszczenie administracyjno-biurowe Zarządu.

Od początku istnienia na czele spółdzielni stali (między innymi):

 • Ryszard Kwiatkowski
 • Jan Bukowski
 • Roman Bucholc
 • Tadeusz Drapczyński
 • Władysław Hinz
 • Jerzy Siekierkowski
 • Andrzej Przykucki
 • Czesław Kuczyński
 • Kazimierz Chyła
 • Jurek Reszczyński
 • Zenon Łukanowski
 • Marian Ciężkowski